Żyzność gleby

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 25 sty 2013, 14:01

ŻYZNOŚĆ GLEBY

ŻYZNOŚĆ - naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Stanowi ona zespół morfologicznych, fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Miarą żyzności jest liczba gatunków roślin na danym areale.
ZASOBNOŚĆ - sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroelementów, a także substancji organicznej w różnym stopniu rozkładu. Zależy od składu mineralogicznego gleby, ilości i jakości związków próchniczych, właściwości sorpcyjnych, odczynu gleby i innych.
URODZAJNOŚĆ - zmodyfikowana przez działalność rolnika zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Jest wypadkową żyzności i agrotechniki. Urodzajność jest to cecha określająca wartość produkcyjną gleby.
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”